contactdown

Wederopbouw Sluis

De Tweede Wereldoorlog richtte grote verwoestingen aan in Zeeuws-Vlaanderen zoals in Sluis, waar meer dan 250 panden moesten worden gesloopt. Er werd een Wederopbouwplan opgesteld door stedenbouwkundige ir. F.H. Klokke. Hierin werd op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur het oude stratenplan gehandhaafd om de oude sfeer zoveel mogelijk terug te brengen. Bedaux werd tot zijn eigen verrassing door het Ministerie aangetrokken als architect. Hij heeft deze opdracht met verve vervuld.
In totaal heeft hij meer dan honderd panden in Sluis gerealiseerd. Zo’n negentig woningen, elf winkelwoningen en enige voorzieningen zoals restauratie en uitbreiding van de brandwacht, een tijdelijk gemeentehuis en een inmiddels weer afgebroken gasthuis. De woningen en winkelwoningen kwamen in kleine aantallen tot stand vanwege de beperkte financiĆ«le middelen, de schaarse bouwmaterialen en de moeizame procedures zoals de onteigeningen. Door de bewuste spreiding van de contingenten woningen is Bedaux erin geslaagd Sluis een duidelijk herkenbare eigen sfeer te geven. In zijn traditionele stijl heeft hij met veel gevoel en een zorgvuldige detaillering een grote diversiteit weten te bereiken. De panden verkeren over het algemeen nog in goede staat.
Een deel ervan is de afgelopen jaren op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De brandwacht is rijksmonument. In 2016 is er een tentoonstelling over het werk van Bedaux gehouden en een bijbehorende publicatie (De honderd huizen van Bedaux, Henk Hendrikse) verschenen.

Woningbouw

Winkelwoningen

Brandwacht

Gemeentehuis
 
Projectgegevens
Opdrachtgever
Gemeente Sluis
Ontwerp
1946
Fotografie
Archief Bedaux