contactdown

Roncalli lyceum Bergen op Zoom

Het ontwerp voor een MMS bestaat uit drie delen: een fraai hoofdgebouw in drie lagen, haaks hierop een lange gang met aan weerszijden de leslokalen en op het eind het gymnastieklokaal als tegenhanger van het hoofdgebouw. Het hoofdgebouw met de administratieve functies, praktijklokalen en een aula is door het hoogteverschil in het terrein gedeeltelijk ingegraven. Het bakstenen volume heeft door de zorgvuldige compositie van de verschillende uitkragende ramen schitterende gevels. De grote pui van de aula is indrukwekkend. Het bordes voor de ingang is helaas verdwenen. Ook de toegevoegde deur doet eveneens afbreuk aan de oorspronkelijke kwaliteit. De ranke losstaande schoorsteen is wel gehandhaafd. De centrale gang heeft tussen de lokalen nissen met werkplekken met veel licht en toezicht vanuit het lokaal (het Dalton-onderwijs streeft individueel werken na). Door deze lichtinval krijgt de gang een rustige sfeer. De Noorse leisteen als vloer en het schoon metselwerk van de binnenmuren zijn kenmerkend voor een Bedaux-interieur.
In de loop der jaren zijn er renovaties verricht, die niet corresponderen met de bijzondere kwaliteit van het gebouw zoals de vervanging van de voorgevel met de hemelwaterafvoeren in het zicht, de grove detaillering van de raamkozijnen en het bonte schilderwerk. Ook is door een aanbouw de compositie van het gebouw en de vrije ligging minder geworden. Door deze ingrijpende aanpassingen heeft de gemeente afgezien van een monumentenstatus.
 
Hal Roncalli Lyceum
Gang Roncalli Lyceum
Projectgegevens
Opdrachtgever
Onbekend
Ontwerp
1956
Fotografie
Archief Bedaux