contactdown

Woningbouw Pettelaar Den Bosch

Dit complex van 108 woningen ligt aan de rand van de naoorlogse wijk de Pettelaar. Het brede blok van drie lagen met portiekwoningen markeert de entree van de wijk vanuit de binnenstad. Bedaux heeft dit deelplan van het uitbreidingsplan Zuid van Bureau Kuiper uitgewerkt in een compact ensemble. Haaks op het blok met portiekwoningen staan in een kamstructuur vier rijen van duplex- en eengezinswoningen. De binnenstraat in de centrale as is door een hoge poort in het hoofdblok gekoppeld met het voorliggende plantsoen. In de naad tussen hoofdblok en de vier blokken met rijenwoningen liggen de garages aan een pad met hagen en begrensd door poorten. Ook de brandgangen zijn ontsloten door poorten in het bouwblok. Door deze structuur en de zorgvuldige detaillering met tuinmuren en hekjes voor de stoepen heeft dit complex een duidelijk herkenbare eigen identiteit.
De woningen zijn ontworpen in een traditionele stijl met veel classicistische elementen, vooral in het hoofdblok zoals frontons en risalieten. Door de kopwoningen te verdraaien ontstaan bijzondere hoekoplossingen, die refereren aan de hoge poort en ingangstraveeën en ook een vloeiende overgang vormen naar de laagbouwblokken. De luiken in de binnenstraat en de ranke stalen ramen met roedeverdeling vormen een zeer herkenbaar handelsmerk van de architect.
De oorspronkelijke huurwoningen zijn nu grotendeels particulier eigendom. De bewoners hebben zich verenigd in een Vereniging van Eigenaren om de bijzondere kwaliteit van dit ensemble te bewaken.
 
Voorgevels Pettelaar
Projectgegevens
Opdrachtgever
Stichting Algemeen Mijnwerkersfonds
Ontwerp
1951
Fotografie
Foto 1, Aerophoto Nederland - Foto 2, Archief Bedaux