Doelstellingen

De stichting Jos. Bedaux Architect is in 2009 opgericht met de volgende statutaire hoofddoelstellingen:
a. het behoud van het erfgoed van Jos. Bedaux.
b. het naar buiten uitdragen van culturele en architectonische kwaliteit van het werk van Jos. Bedaux.
c. het begeleiden van eigenaren van gebouwen ontworpen door Jos. Bedaux bij het in stand houden en onderhouden van deze gebouwen.

Bescherming en behoud

De beste manier om zijn gebouwen te behouden is een monumentenstatus. Vrijwel al het werk is inmiddels ouder dan vijftig jaar waarmee het aan een belangrijke voorwaarde voor een juridische bescherming voldoet. Inmiddels staat veel van het werk op monumentenlijsten:
-11  rijksmonumenten
-1 provinciaal monument
- 40 gemeentelijke monumenten
Een resultaat om trots op te kunnen zijn. De stichting heeft zich daarvoor ingespannen en blijft dat doen voor gebouwen die dat verdienen.

Met een ouderdom van vijftig jaar of meer zijn de gebouwen kwetsbaar. Door slijtage en nieuwe eisen zijn renovaties onvermijdelijk. Soms dreigt zelfs sloop. De stichting spant zich in om bij deze ingrepen de architectonische kwaliteit van het werk zo goed mogelijk overeind te houden door kritisch en constructief dergelijke plannen in overleg met de eigenaren te bespreken.

Publiciteit

Publiciteit is een derde doelstelling. Het levendig houden van de onmiskenbare kwaliteit van het werk. Er is al het nodige gepresteerd. Het “zwarte” boek Jos Bedaux Architect (Jan Doms/Jan de Heer, Tilburgse Kunststichting, 1989), het “Bonasboek” (Christel Leenen, St.Bonas/NAi, 2010), een architectuurgids (George en Frans Bedaux, St. Jos. Bedaux Architect, 2010) en De honderd huizen van Bedaux (Henk Hendrikse, gemeente Sluis, 2016). Tentoonstellingen in Tilburg in 2010 en in Sluis in 2016. En bovenal de website, die vanaf 2010 zijn oeuvre zeer gedetailleerd toont.

De kwaliteit van zijn architectonisch oeuvre kan niet genoeg onder de aandacht worden gebracht onder architectuurliefhebbers en zeker ter inspiratie van nieuwe generaties architecten.
De stichting spant zich in om het erfgoed verder uit te dragen. Er zijn recent wandel- en fietsroutes uitgezet (Tilburg-West en langs Tilburgse monumenten). Via sociale media worden actuele ontwikkelingen gemeld. Deze geactualiseerde website vormt weer een nieuwe stap.
 

Het bestuur

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Ninke Happel, voorzitter
Marie-José Hoefnagel, secretaris
Joris Bedaux, penningmeester
Geert Eijsbouts
Jaap Taminiau
Frans Bedaux, adviseur
Thomas Bedaux, adviseur